2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Osby Södra

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Osby Södra - kontakta

Valnämnden i Osby kommun

http://www.osby.se

0709318402

Parkskolan

Matsal
Östra storgatan 8
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

God tillgänglighet

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se