2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Tryde-Ullstorp-Övraby

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Tryde-Ullstorp-Övraby - kontakta

Valnämnden i Tomelilla kommun

http://www.tomelilla.se

0417-182 53

Kommunhuset, 2:a våningen

Sammanträdesrum
Gustafs torg 16
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Automatisk dörröppnare och hiss finns. Parkering i närheten.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se