2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Ekeby 2

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Ekeby 2 - kontakta

Valnämnden i Bjuvs kommun

http://www.bjuv.se/euval2014

042-458 5678

Ekeby Skola

Allegatan 2
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Vallokalen finns i markplan, nås via ramp. Automatisk dörröppnare finns!

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se