2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Ekeby 1

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Ekeby 1 - kontakta

Valnämnden i Bjuvs kommun

http://www.bjuv.se/euval2014

042-458 5678

Ekeby Skola

Allegatan 2
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Vallokalen flyttad till entréplan. Automatisk dörröppning finns och HCP - parkering i nära anslutning till entré.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se