2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Bjuv 1

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Bjuv 1 - kontakta

Valnämnden i Bjuvs kommun

http://www.bjuv.se/euval2014

042-458 5678

Varagårdsskolans matsal

Södra Storgatan 21, BJUV
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Vallokalens entré ligger markplan, automatisk dörröppnare finns. Tillgång till HCP toalett.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se