2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Höllviken östra

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Höllviken östra - kontakta

Valnämnden i Vellinge kommun

http://www.vellinge.se/val

040-42 50 00

Räddningstjänsten Höllviken

Vagnhallen
Falsterbovägen 57
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Handikapp toalett inte tillgänglig

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se