2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Ljungby Ekebacken

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Ljungby Ekebacken - kontakta

Valnämnden i Ljungby kommun

http://www.ljungby.se

0372-78 90 00

Ekebackenskolan

Ateljén
Ekebacksvägen 4
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se