2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Västra Torsås

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Västra Torsås - kontakta

Valnämnden i Alvesta kommun

http://www.alvesta.se

0472-150 00

Sockenstugan

Mitt emot kyrkan
Lönashultsvägen
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Hög tillgänglighet

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se