2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Gamla Stan m.fl.

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Gamla Stan m.fl. - kontakta

Valnämnden i Eksjö kommun

http://www.eksjo.se

0381-360 08

Kyrkbacksgården

Ingång från parkeringen
Österlånggatan 17
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Rullstolsramp finns från parkeringen, vid fastighetens norra del

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se