2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Karlslund

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Karlslund - kontakta

Valnämnden i Vetlanda kommun

http://www.vetlanda.se

0383-971 61

Tomaslundsskolan

Markörvägen 1, Vetlanda
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se