2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Värnamo 12

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Värnamo 12 - kontakta

Valnämnden i Värnamo kommun

http://www.varnamo.se

0370-377106

Vråens Fritidsgård

Vråens centrum
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Vallokalen ligger i markplan
Goda parkeringsmöjligheter

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se