2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Värnamo 10

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Värnamo 10 - kontakta

Valnämnden i Värnamo kommun

http://www.varnamo.se

0370-377106

Värnamo sjukhus

Aulan
Doktorsgatan
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Vallokalerna ligger i markplan

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se