2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Kvissberg, Borgmästarområdet mfl

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Kvissberg, Borgmästarområdet mfl - kontakta

Valnämnden i Vadstena kommun

http://www.vadstena.se

0143-152 99

Petrus Magni Skola

Musiksalen
Borgmästargatan 2A
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se