2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - S:t Laurentii

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i S:t Laurentii - kontakta

Valnämnden i Söderköpings kommun

http://www.soderkoping.se

0121-182 14

S:t Laurentii församlingsh

Bielkegatan
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Handikappanpassad

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se