2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Landeryd 5 (Ekholmen SO)

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Landeryd 5 (Ekholmen SO) - kontakta

Valnämnden i Linköpings kommun

http://www.linkoping.se

013-26 37 70

Ekholmsskolan

Ekholmsvägen 48
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se