2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Vagnhärad Norra

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Vagnhärad Norra - kontakta

Valnämnden i Trosa kommun

http://www.trosa.se

0156-520 00

Hedebyskolan

Klassrum B4
Centrumvägen 16B
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se