2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Hällbybrunns Norra

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Hällbybrunns Norra - kontakta

Valnämnden i Eskilstuna kommun

http://eskilstuna.se/val2014

016-710 52 70

Hällby IP

Klubbhuset
Skogsvallen
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Ramp finns

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se