2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Gnesta Centralt

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Gnesta Centralt - kontakta

Valnämnden i Gnesta kommun

http://www.gnesta.se

0158-275 106

Elektron, Sal B

B-salen
Västra Storgatan 15
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Full tillgänglighet

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se