2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Dansut

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Dansut - kontakta

Valnämnden i Gnesta kommun

http://www.gnesta.se

0158-275 106

Dansutskolan

Elevmatsal
Dansutvägen 30
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Full tillgänglighet

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se