2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - 96 Sydvästra Luthagen

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i 96 Sydvästra Luthagen - kontakta

Valnämnden i Uppsala kommun

http://www.uppsala.se

018-727 13 37

Tiundaskolan

Hus D, Matsalen
Tiundagatan 26
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se