2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Nynäshamn 17 Torö

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Nynäshamn 17 Torö - kontakta

Valnämnden i Nynäshamns kommun

http://www.nynashamn.se/val

08-520 680 00

före detta Torö skola

Skolsal
Gabrielstorp 107
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 9-13, 17-21

Ingången till vallokalen är försedd med ramp.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se