2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Nynäshamn 10 Vaktberget

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Nynäshamn 10 Vaktberget - kontakta

Valnämnden i Nynäshamns kommun

http://www.nynashamn.se/val

08-520 680 00

Viaskolan

Matsalen
Skolgatan 35-37
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Ingången till matsalen finns till höger om huvudingången. Ingången är försedd med ramp.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se