2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Nynäshamn 7 Via

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Nynäshamn 7 Via - kontakta

Valnämnden i Nynäshamns kommun

http://www.nynashamn.se/val

08-520 680 00

Viaskolan

Rum i södra korridoren
Skolgatan 35-37
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Ramp finns på byggnadens södra gavel, bakom spiraltrappan.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se