2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Älta Gård

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Älta Gård - kontakta

Valnämnden i Nacka kommun

http://www.nacka.se

08-718 80 00

Älta skola

Matsalen
Ältavägen 183-185
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se