2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Vällingby 12 Grimsta mellersta

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Vällingby 12 Grimsta mellersta - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Grimstaskolan

Följ skylt mot Vällingby 12
Kanngjutargränd 12-22
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se