2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Bromma 18 Södra Ängby

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Bromma 18 Södra Ängby - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Södra Ängby Skola

Följ skylt mot Bromma 18
Blackebergsvägen 100, ing H
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se