2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Bromma 15 Blackeberg mellersta

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Bromma 15 Blackeberg mellersta - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Blackebergsskolan

Följ skylt mot Bromma 15
Björnsonsgatan 132
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Speciell ingång finns

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se