2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Kungsholm 1 Ture Nermans gränd mm

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Kungsholm 1 Ture Nermans gränd mm - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Kungsholmens Gymnasium

Gå mot Kungsholm 1
Hantverkargatan 67-69
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Speciell ingång med hiss

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se