2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Högalid 21 Tanto

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Högalid 21 Tanto - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Kulltorps äldreboende

Följ skylt mot Högalid 21
Tantogatan 19
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se