2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Oscar 18 Studentbacken mm

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Oscar 18 Studentbacken mm - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Olaus Petri Skola

Följ skylt mot Oscar 18
Olaus Petrigatan 1
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se