2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Johannes 7 Roslagstull

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Johannes 7 Roslagstull - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Johannes Skola

Följ skylt mot Johannes 7
Roslagsgatan 61
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Speciell ingång finns

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se