2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Täby 30 N Hägernäs

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Täby 30 N Hägernäs - kontakta

Valnämnden i Täby kommun

http://www.taby.se

08-55 55 9500

Hägernässkolan

Mässen
Pilotvägen
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se