2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Täby 11 Ensta

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Täby 11 Ensta - kontakta

Valnämnden i Täby kommun

http://www.taby.se

08-55 55 9500

Erikslundsskolan

Matsalen
Anbudsvägen 10
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se