2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Stensborg-Brokvarn

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Stensborg-Brokvarn - kontakta

Valnämnden i Nykvarns kommun

http://www.nykvarn.se

08-555 010 00

Lugnets äldreboende

Rotundan
Skogsvägen 6
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Lokalen har en mycket god tillgänglighet. Automatiska dörröppnare. Handikapptoalett.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se