2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Haninge 13 Brandbergen NÖ

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Haninge 13 Brandbergen NÖ - kontakta

Valnämnden i Haninge kommun

http://www.haninge.se

08-606 87 90

Samlingslokal Brandbergen

Norra kronans gata 433
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se