2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - 5 Salem norra

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i 5 Salem norra - kontakta

Valnämnden i Salems kommun

http://www.salem.se

08-532 598 10

Säbyskolan

Cafét
Säbyhallsvägen 50
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se