2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - 16 Garn

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i 16 Garn - kontakta

Valnämnden i Vallentuna kommun

http://www.vallentuna.se

08-587 850 00

Karbyskolan B

Musiksal
Vadavägen 1, Brottby
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Entré med ramp nås via skolgården, mitt emot huvudentrén. Skolgården nås via Alvägen elt Kastanjevägen.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se