Mottagna förtidsröster - Jämtlands län

Tabellen visar hur många förtidsröster som registrerats 2014.

Kommun Antal 2014 Antal 2009
Berg 815 475
Bräcke 693 657
Härjedalen 1603 1320
Krokom 1474 1310
Ragunda 687 433
Strömsund 1791 1374
Åre 2017 1210
Östersund 10092 7482
Summa 19172 14261

Rådata mottagna förtidsröster per röstningslokal