Mottagna förtidsröster - Örebro län

Tabellen visar hur många förtidsröster som registrerats 2014.

Kommun Antal 2014 Antal 2009
Askersund 1086 730
Degerfors 1033 964
Hallsberg 1938 1567
Hällefors 794 676
Karlskoga 3207 2362
Kumla 2131 1749
Laxå 762 511
Lekeberg 601 487
Lindesberg 2804 1995
Ljusnarsberg 633 488
Nora 1681 955
Örebro 16675 10160
Summa 33345 22644

Rådata mottagna förtidsröster per röstningslokal