Mottagna förtidsröster - Hallands län

Tabellen visar hur många förtidsröster som registrerats 2014.

Kommun Antal 2014 Antal 2009
Falkenberg 5194 3429
Halmstad 11331 8965
Hylte 1085 856
Kungsbacka 11938 8172
Laholm 2854 1752
Varberg 6983 4952
Summa 39385 28126

Rådata mottagna förtidsröster per röstningslokal