Mottagna förtidsröster - Gotlands län

Tabellen visar hur många förtidsröster som registrerats 2014.

Kommun Antal 2014 Antal 2009
Gotland 8252 5806
Summa 8252 5806

Rådata mottagna förtidsröster per röstningslokal