Mottagna förtidsröster - Uppsala län

Tabellen visar hur många förtidsröster som registrerats 2014.

Kommun Antal 2014 Antal 2009
Enköping 4082 3055
Heby 1374 809
Håbo 1848 1553
Knivsta 1573 1254
Tierp 2286 1464
Uppsala 30158 18545
Älvkarleby 1226 816
Östhammar 1674 1933
Summa 44221 29429

Rådata mottagna förtidsröster per röstningslokal