Det fria partiet 2 Partier med färre än 2 röster 1