Svenskarnas parti 3 Partier med färre än 2 röster 1