www.raddasverige.nu 4 Partier med färre än 2 röster 1