Enhet 2 Goldman Sachs m.m. 2 Partier med färre än 2 röster 2