FRP 2 Svenskarnasparti 2 Partier med färre än 2 röster 1