RADDA SVERIGE.NU 3 Partier med färre än 2 röster 1