Enhetspartiet 5 Gula Partiet 2 Partier med färre än 2 röster 3