Enhet 6 Kristna värdepartiet 5 Djurens rätt 2 Ur ur EU 2 Partier med färre än 2 röster 8